Vzory smluv

VZORY SMLUV O DARECH
Finanční dar
Věcný dar
Smlouva o reklamě – protislužbou za dar je reklama dárce

Poznámky ekonomky ČTU:

  • pokud je finanční dar předávám v hotovosti, je nutno doplnit pokladní doklad;
  • POZOR: pokud je v darovací smlouvě napsáno, že se za dar zveřejní logo, nebo vystaví reklamní panel apod., nejedná se o klasický dar (za dar nemá být poskytnuto protiplnění) a nelze částku na straně NNO osvobodit od daně z příjmů;
  • pokud se za dar poskytne protiplnění, jedná se o obchodní vztah. V našem případě by mělo jít o reklamní plnění. Rovněž dárce by si neměl dar odečítat od základu daně. Ovšem dárce si může reklamní plnění dát do nákladů, pokud doloží souvislost se zajištěním, udržením a dosažením příjmů.

Věnujte tedy velkou pozornost náležitostem darovací smlouvy. Vhodné je pořízení důkazního materiálu, např. fotografií.

SMLOUVY O PŘEVODU DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Smlouva o převodu dotačních prostředků na tábor
Smlouva o převodu dotačních prostředků na oblastní kolo Brány