stanovy

Sněm ČTU

Nejvyšším orgánem České tábornické unie je Sněm ČTU.
Ve Stanovách v článcích 8.2 a 8.3. 

Je svoláván v období čtyř let. Sněm projednává činnost ČTU za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány ČTU, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČTU.

Oblasti a Velké Rady

Ve Stanovách v článcích 7.1.3 a 9.

Oblasti ČTU jsou územní celky, sdružující individuální členy - samotáře, tábornické kluby a trampské osady na základě společných zájmů, vyplývajících z charakteru činnosti a zvláštnosti dané oblasti. 

Revizní komise

Kontrolní a revizní komise ČTU

Ve Stanovách v článcích 8.6 a 8.7.

Revizor nezávisle na úrovni je vždy nezávislým orgánem, nemůže být členem statutárního orgánu ČTU, Nejvyšší rady a Velké rady nebo v hospodářských nebo účetních orgánech všech úrovní v ČTU.

Kontrolní a revizní komise se skládá z Revizorů Oblastí a Revizorky ČTU. Zvolení více revizorů na úrovni oblastí nemá vliv, všichni zvolení revizoři jsou členové Kontrolní a revizní komise ČTU.

Stanovy a název

Stanovy ČTU platí pro všechny organizační jednotky ČTU. Pokud si pobočný spolek vytvoří a schválí vlastní Stanovy, musí být v souladu s ustanoveními Stanov ČTU.

Strukturu názvu organizačních jednotek popisují Stanovy ČTU v Článku VII., v bodech 7.1.1 a 7.1.2., konkrétně:

„ČTU zakládá organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem s názvem „Česká tábornická unie (nebo zkráceně „ČTU“)“ a specifikací jednotky a lokality a dodatkem „p. s.“