sněm

Sněm ČTU

Nejvyšším orgánem České tábornické unie je Sněm ČTU.
Ve Stanovách v článcích 8.2 a 8.3. 

Je svoláván v období čtyř let. Sněm projednává činnost ČTU za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány ČTU, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČTU.

Sněmy a rady

SNĚMY OBLASTÍ

Nejvyšším orgánem oblasti ČTU je Sněm oblasti, ve Stanovách Článek IX., body 9.1 a 9.2. Záležitosti táborníků mezi Sněmy oblasti projednává Velká rada oblasti, ve Stanovách Článek IX, bod 9.3.

Sněm oblasti je svoláván jednou za 4 roky, jako nejvyšší orgán oblasti ČTU mimo jiné volí náčelníka oblasti, místonáčelníky oblasti a revizora oblasti. Řádné sněmy oblastí proběhly v roce 2018 a zvolily náčelníky, místonáčelníky a revizory oblastí na období 2018 – 2022.