Sněmy a rady

SNĚMY OBLASTÍ

Nejvyšším orgánem oblasti ČTU je Sněm oblasti, ve Stanovách Článek IX., body 9.1 a 9.2. Záležitosti táborníků mezi Sněmy oblasti projednává Velká rada oblasti, ve Stanovách Článek IX, bod 9.3.

Sněm oblasti je svoláván jednou za 4 roky, jako nejvyšší orgán oblasti ČTU mimo jiné volí náčelníka oblasti, místonáčelníky oblasti a revizora oblasti. Řádné sněmy oblastí proběhly v roce 2018 a zvolily náčelníky, místonáčelníky a revizory oblastí na období 2018 – 2022.

 

KLUBY A OSADY

Tábornické kluby a trampské osady si mohou samy zvolit formu organizační struktury, která definuje způsob řízení a rozhodování o záležitostech organizační jednotky. Tuto volbu provádějí organizační jednotky zpravidla při svém založení nebo na základě rozhodnutí svého nejvyššího orgánu.
Ve Stanovách Článek X., body 10.1 a 10.2.

Varianty organizační struktury:
pro usnadnění zápisu v dalším textu OJ=organizační jednotka=tábornický klub nebo trampská osada

a) Nejvyšší orgánem OJ je Rada. Záležitosti organizační jednotky řeší Rada, rozhodují členové Rady hlasováním, Sněm ani Revizor se nezřizuje.
Ve Stanovách Článek X, bod 10.3.

b) Nejvyšším orgánem OJ je Sněm. Záležitosti OJ řeší Sněm, rozhodují všichni členové způsobilí hlasovat. V období mezi Sněmy rozhoduje Rada.  Revizor se zřizuje dle rozhodnutí organizační jednotky, tedy může a nemusí.
Ve Stanovách Článek X, bod 10.4.

Příloha Velikost
Volební řád (31.5 KB) 31.5 KB
Výpočet mandátů (71.5 KB) 71.5 KB
Klíč pro výběr delegátů Sněmu (27.5 KB) 27.5 KB
Prezenční listina Sněmu (97.5 KB) 97.5 KB
Protokol o volbě (76.5 KB) 76.5 KB
Usnesení Sněmu (44.5 KB) 44.5 KB
Zápis Sněmu oblasti (54 KB) 54 KB
Sněm oblasti Krok za krokem (55 KB) 55 KB