Pojištění

Na období let 2018 - 2021 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali. 
Číslo smlouvy je 0259492692.

Z pojištění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizačními jednotkami České tábornické unie (schůzky, výpravy, tábory a podobně). Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny) ve věku do 99 let.

K úrazovému pojištění se není třeba hlásit, je plošně sjednáno pro celou organizaci v rámci členství v České radě dětí a mládeže. Podrobnější informace jsou také přímo na stránkách ČRDM. Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč

  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč

  • smrt úrazem 170 000 Kč

 

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

S nahlášením úrazu není třeba čekat na doléčení. Naopak, pojišťovna Generali upřednostňuje nahlášení události do 14 dnů, nicméně pojistné plnění poskytuje i při nahlášení v pozdějším termínu.

Formulář "Oznámení o úrazu" lze po stažení vyplnit elektronicky. Pojištěným je ten, komu se stal úraz. Předem vyplněno je číslo smlouvy a IČ s názvem hlavního spolku.
První list je nutné podepsat statutárem jednotky pořádající akci, na které k úrazu došlo.
Druhý list podepisuje pojištěný, u dětí zákonný zástupce.

Pojišťovna si může v průběhu šetření pojistné události vyžádat doplňující dokumentaci.

Odeslání hlášení:

  • Sken oznámení pošlete mailem na ustredi@tabornici.cz 

  • Originál vytištěného a podepsaného formuláře, s přiloženým lékařským potvrzením (kopií) zašlete pojišťovně, na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

ÚZEMNÍ PLATNOST:

Pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu, který se může stát na celém světě.
POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Cestovní pojištění 

Mějte celoroční cestovní pojištění za stejnou cenu, za jakou vás pojistí klasické cestovní pojišťovny jen na několik málo dní. K čerpání této výhody nepotřebujete nic jiného než členskou kartu ČTU s EYCA rozšířením, které je včleněno do každé karty, jejíž držitel je mladší 30 let. 

Všichni, kteří mají členskou kartu ČTU s logem EYCA, si mohou pořídit celoroční pojištění u Union pojišťovny jen za 190 Kč. Exkluzivní cestovní pojištění lze využít při cestách na celém světě plných 365 dní, maximálně však do konce platnosti karty. 

Při tvorbě tohoto pojištění byl hlavní důraz kladen na co nejdostupnější cenu, ale nikoliv na úkor výhodných podmínek. Existuje totiž možnost navolit si typ pojištění dle vašich představ a potřeb. 

Jednotlivé typy pojištění již od 190 Kč 

Pro cesty spojené s turistikou, relaxem a nakupováním v zahraničí stačí varianta TURISTA, kterou lze pořídit v základní verzi za 190 Kč. Pro lidi, kteří budou v průběhu roku cestovat do zahraničí a vykonávat sportovní aktivity, je určena varianta SPORT. 

Kromě léčebných výloh v zahraničí, non-stop dostupné asistenční služby v českém jazyce a pojištění technické pomoci při záchranné akci v horách je možné pojistit si také zavazadla, odpovědnost za škodu a úrazové pojištění. Tato rizika jsou uspořádány do 3 balíčků BASIC, STANDARD a PREMIUM. Poslední jmenovaný obsahuje všechny zmíněná rizika a nejvyšší pojistné částky, včetně velkorysé pojistné částky 4 mil. korun pro pojištění léčebných výloh v zahraničí. 

Obrazec >>> VÍCE INFORMACÍ O POJIŠTĚNÍ <<< 

Obrazec >>> OBJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ <<< 

PřílohaVelikost
PDF icon Formulář nahlášení škodné události725.3 KB