Oblasti a Velké Rady

Ve Stanovách v článcích 7.1.3 a 9.

 

Oblasti ČTU jsou územní celky, sdružující individuální členy - samotáře, tábornické kluby a trampské osady na základě společných zájmů, vyplývajících z charakteru činnosti a zvláštnosti dané oblasti. 

Velké rady oblastí (VR) pracují samostatně dle svých programů a potřeb svých členů. Fungují jako informační a ekonomické spojení mezi ústředím a nižšími články, ale mohou nabízet mnohem širší škálu akcí a činností. Aktivita jednotlivých oblastí je rozdílná, závisí především na vůli, iniciativě a nasazení jednotlivých radních i členů oblastí. Život a činnost jednotlivých oblastí lze podrobněji sledovat na jejich webových stránkách, kde návštěvník nalezne kalendáře plánovaných akcí i záznamy z akcí minulých.

Současnou ČTU tvoří 12 oblastí:

 • Beskydská oblast
 • Chřibsko-Karpatská oblast
 • Jesenická oblast
 • Jihočeská oblast
 • Oblast Jižní Morava
 • Oblast Praha
 • Severočeská oblast
 • Labsko-Sázavská oblast
 • Oblast Střední Čechy - Západ
 • Oblast Velké Lucko
 • Východočeská oblast
 • Západočeská oblast