Nejvyšší rada

Nejvyšším orgánem táborníků mezi Sněmy je Nejvyšší Rada (NR).
Ve Stanovách v článcích 8.4 a 8.5. 

Nejvyšší rada řídí činnost ČTU v období mezi Sněmy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny podle Stanov jinému orgánu. Řeší problémy činnosti ČTU v souladu s dokumenty přijatými Sněmem ČTU, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu, schvaluje směrnice závazné pro všechny členy a organizační jednotky a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které spadají do její působnosti.

Členy Nejvyšší rady jsou dva zástupci z každé oblasti ČTU, místonáčelnice ČTU a náčelník ČTU. Jménem Nejvyšší rady jedná náčelník ČTU nebo jedna z místonáčelnic ČTU.

NR zasedá nejméně čtyřikrát do roka a je svolávána náčelníkem ČTU, plán zasedání NR pro daný rok je schvalován na posledním zasedání NR roku předešlého.

Rok 2020

Nejvyšší Rada Datum Místo Poznámka, newsletter, zápis
Jarní 28.03. ústředí v Praze videokonference
Letní 13.06. TZ Dakota  
Podzimní 12.09. TZ Lipnice  
Zimní 05.12. ústředí v Praze