FAQ - Koronavirus

Ahoj kamarádi!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo manuál pro letní tábory, který naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

25.5. vydalo ČRDM odpovědi hlavní hygieničky na časté dotazy k manuálu pro letní tábory 2020. Naleznete zde: http://crdm.cz/download/legislativa/odpovedi-manual-letni-tabory-2020-ti...

Chápeme, že ne vše bude po přečtení materiálu jasné. Proto pokud máte jakýkoliv dotaz, položte nám ho sem a my vám budeme postupně odpovídat. Všechny odpovědi poté naleznete na této stránce. Na odpovědi nám, prosím, dejte 2-3 dny, některé věci si raději ověříme z více zdrojů.

Informace o vládních opatřeních

FAQ - Vaše dotazy

Jaký máte názor na opékání buřtů na táboře? Pokud budu brát v potaz, že si dítě vezme vlastní buřt, samo si ho opeče a samo si ho sní?

Pokud bychom si vykládali nařízení úplně doslovně, tak se dítě smí podílet na přípravě stravy pouze před tepelným opracováním. V tomto případě si ale myslíme, že je to možné takto udělat, jelikož se dítě nepodílí na přípravě stravy pro celý tábor. Důležité je jen dohlédnout na hygienu dětí - to znamená jim buřty vydávat jednotlivě a dohlédnout, aby si řádně umyly ruce.

Pokud má patnáctiletý instruktor potravinářský průkaz, může se podílet na přípravě jídla v kuchyni jako kuchař?

Ano, může. Samozřejmostí je dodržování hygienických zásad.

Nemám jasno v tom, jestli se do účastníků tábora započítávají rádci (instruktoři) ve věku 15-18 let z hlediska hygieny a hlášení na hygienu. Do hlášenky pro ČTU se započítávají jako účastníci s nárokem na dotaci, to vím. Budeme letos mít pravděpodobně 27 dětí do 15 let + 3 rádce do 18 let. Musíme hlásit tábor na hygienu?

Nemusíte, o zotavovací akci se nejedná. V manuálu MZ je doporučeno tyto akce i tak hlásit. 

Ahoj, dovoluji si oponovat tomu zakázanému škrábání brambor dětmi. V pokynech MZCR uvádějí, že při dobré epidemiologické situaci se děti mohou podílet na přípravě stravy před tepelným zpracováním, což koresponduje s pravidly určenými vyhláškou 106/2001 Sb. Záleží samozřejmě také na typu zotavovací akce - do a od 50-ti účastníků, kde jsou pravidla pro účast dětí na přípravě stravy upravena výše uvedenou vyhláškou, jíž je v dané situaci nadřazeno aktuálně platné hygienicko-protiepidemiologické opatření.

Odpověď aktualizována 27.5.

Po doupřesnění hlavní hygieničky souhlasíme, děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před jejím tepelným zpracováním potravin. Je nutné dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou. Zdravotník by zároveň měl posoudit zdravotní stav zúčastněných dětí předtím, než se do škrábání brambor pustí.

Mám dotaz - možná to již bylo nějak řešeno. Jak to bude s doporučením x zákazem: návštěvy veřejného koupaliště, celodenní výlet někam do civilizace? (město atd) Nepočítám někam na zříceninu hradu, kam nepáchne noha , co je rok dlouhý.

Materiál MZ buď cituje zákon, a ten je třeba respektovat (viz zotavovací akce), a jinak je sadou doporučení. Výlety do civilizace, návštěvy hradu, kde je hodně ostatních náštěvníků, koupališť se nedoporučují. Opuštěná zřícenina jistě není problém. Pokud se přece jen rozhodnete výlet do města uspořádat, je nutné dodržovat hygienická opatření - roušky, dezinfekce apod.

Jak přesně vypadá oblek pro kuchaře a rukavice? Opravdu to má být z plastu u žhavých kamen?

Odpověď aktualizována 27.5.

Toto nařízení se liší, pokud se jedná o klasickou kuchyň v pevném objektu a nebo o kuchyň, kde se využívá ohniště.

Níže budeme citovat z odpovědi hlavní hygieničky:

Míra požadované ochrany personálu zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy, je uvedena v opatření Ministerstva zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, případně dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papírem. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné, tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým záchodem apod.

Jak je prosím definován úklid prostor? Co děti přesně nesmí uklízet? Materiál po hře, zametat podlahu? Dezinfikovat? Utírat stoly po jídle?

Materiál není tak konkrétní, přistupujme k řešení se selským rozumem :-). Nevidíme problém v tom, pokud si děti sesbírají papírky po hře v lese, ale určitě nesmějí dezinfikovat prostory tábora, stejně tak utírání (a následnou dezinfekci) stolů po jídle musí provádět vedení.

Mezi naše tradiční táborové činnosti patří vaření v přírodě. Každá družina si vaří sama nějaký pokrm (kuře, guláš, rybu). Vidíte to jako velké riziko v současné situaci?

Odpověď aktualizována 27.5.

Dle doporučení oficiálního materiálu se děti mohou podílet na přípravě stravy před jejím tepelným zpracováním. Takže bráno doslova by toto nemohly provádět. Domníváme se ovšem, že vaření v přírodě je podobná situace jako opékání buřtů nad ohněm. Je třeba dbát u dětí na důsledné mytí rukou a zvýšenou hygienu při přípravě stravy.  Navíc si u ohniště připravují stravu zpravidla malé skupinky dětí.  Pravidlo, že se nesmí děti podílet na tepelné přípravě stravy chápeme jako pravidlo platné spíše pro větší tábory s pevnou kuchyni, tak, aby v kuchyni byla dodržena zvýšená hygienická pravidla.

Máme stany s podsadami a na postelích matrace (různě sehnané, staré vojenské a podobně). Jakým způsob doporučujete dezinfikovat matrace mezi dvěma táborovými běhy. Postřikem? Nebo jiným způsobem? Nějaký nápad?

Dezinfekce v rozprašovači a následné větrání by měla postačovat. Konkrétní návod nemáme, rádi zveřejníme nápady, které tady budou sdílet ostatní.

Máme tábor na tři týdny, takže si ho bez návštěvního dne nedokážu představit. Během něho panuje volný program a rodiče berou děti například do cukrárny v nedalekém městě, někdy i domů například ukázat babičce:) a podobně? Lze jim v tom opravdu bránit?

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje zamezit styku s rodiči. Zde se dá postoj ministerstva chápat jako doporučení.

My se k němu připojujeme - důrazně doporučujeme návštěvní den pro letošek zrušit. Přinese vám to příliš mnoho starostí. Bude nutné mít od každého rodiče a každého, kdo se s dítětem setká , vyplněnou bezinfekčnost.

Pokud dítě pojede mimo tábor, po příjezdu doporučujeme vyžadovat od rodiče podepsanou bezinfekčnost dítěte znovu s aktualizovaným datem. Chráníte tím sami sebe.

Navíc riskujete to, že i přes důsledná hygienická opatření v táboře může všechno přijít vniveč, pokud by do tábora přijel některý z rodičů, který by mohl být pasivním přenašečem bez příznaků. Pokud se přece jen rozhodnete návštěvní den uspořádat, je třeba dbát na zvýšená hygienická opatření (roušky, ideálně rukavice po celou dobu, co budou rodiče v táboře a s dítětem mimo) a mít podepsané bezinfekčnosti.

Pečivo bereme v obecním krámě, kam jezdíme kárkou každý den. Takto to dělají všechny tábory v okolí. Doporučili byste, abychom si ho raději vozili sami z nějakého města?

Není v tom žádný problém, určitě můžete brát pečivo v obecním krámě. Je třeba při nákupu dbát hygienických pravidel (například nošení roušek) a důkladné umytí rukou po návratu. 

Podle doporučení se má kuchyňské nádobí mít odděleně od nádobí strávníků (ešusy). Lze vyřešit tak, že si nejdřív ve dřezech umyjí svoje nádobí strávníci. Následně se dřezy vypustí, umyjí a dojde k mytí nádobí, ve kterém se vařilo?

Ano, toto je možné. Nařízení se přizpůsobují podmínkám tábora. Pokud tedy není možné zařídit zvláštní dřezy pro provozní nádobí, je to možné takto udělat.

Mohou děti mýt nádobí v kuchyni například po obědě? Jaké činnosti byste dětem v kuchyni povolili. U nás mají děti denní služby, takže by se za normálních okolností podílely na velkém množství činností (mytí nádobí, krájení, škrabání, mytí stolů, štípání dříví atd…)

Ne, děti nesmějí mýt nádobí které se následně používá v kuchyni. Mohou mýt jen své ešusy, hrníčky, příbory.