Děkujeme!

Děkujeme za mnohaletou finanční i lidskou podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Podporují pravidelnou činnost našich klubů, osad a oddílů, vzdělávací aktivity nejen pro naše vedoucí dětských kolektivů a realizaci letních a zimních dětských táborů.

Děkujeme Nadaci ŽIVOT UMĚLCE za podporu našich kulturních aktivit, konkrétně oblastních kol festivalu Porta a Hudebního soustředění Brána určeného finalistům festivalu.

 

Dále děkujeme všem našim partnerům na regionální úrovni :)