Členské příspěvky 

Zaplacením příspěvku člen ČTU potvrzuje každoročně své členství v organizaci a zároveň přispívá k zajištění jejího chodu. Ze strany organizace jde o důležitý zdroj financování. 

Kolik činí členský příspěvek nelze jednoduše říci, protože každá organizační jednotka má právo si stanovit výši samostatně. Každopádně částka v sobě obsahuje i členské příspěvky odváděné na oblasti a na ústředí. 

Výše příspěvku v roce 2020, která se odvádí na ústředí činí 

  • 150,- dospělý člen, pracující 

  • 80,- dítě, student 

30. září je každoroční termín hlášení početních stavů členské základny jednotlivých VR oblastí na ústředí. 

30. listopadu je termín odeslání členských příspěvků z VR oblastí na účet ČTU.