Táborníci ke koronaviru

Milé tábornice, milí táborníci,
zatím neplánujeme celoplošné pozastavení činnostiale chceme vás ujistit, že situaci sledujeme a že budeme za každé okolnosti postupovat v souladu s nařízeními vydanými státními institucemi.

V současné době zatím důrazně doporučujeme respektovat hygienické a bezpečnostní zásady vydané státními institucemi, a to při všech tábornických aktivitách od schůzek klubů či osad po víkendové výpravy. Aktivity, které spadají do kategorie zakázaných státem, budou samozřejmě zrušeny či odloženy, ale vše mimo ně necháváme na rozhodnutí zodpovědných pořadatelů nebo zkušených náčelníků klubů a osad, kteří sledují aktuální situaci.

Všichni členové ČTU udělají všechno pro to, aby se koronavirus táborníkům obloukem vyhnul nejen přímo, ale i dopadem na naše aktivity.

Doporučení pro táborníky:

*pečujte o svoji i cizí bezpečnost důsledným dodržováním hygienických pravidel nejen na tábornických akcích a cíleně k tomu veďte děti ve vašich klubech

*mějte přehled o dětech ve vašich klubech a osadách a komunikujte s rodiči dětí, svou zásluhu na udržení normálního chodu oddílů mohou mít i rodiče, třeba tím, že nebudou na pravidelné schůzky posílat kašlající děti ani děti jen s malou teplotou a dodrží zásady preventivní karantény stanovené státem.

*dítě i vedoucího, který by začal vykazovat příznaky infekce, odešlete do domácí péče a zamezte jeho kontaktu s ostatními

*respektujte omezení stanovená státními institucemi a snažte se omezit pobyt v místech s vysokou koncentrací lidí
*nepropadejte panice, řiďte se vlastním rozumem, zkušenostmi i radami z důvěryhodných zdrojů.

Věříme, že koronavirus i díky současným opatřením brzy odezní a v létě nám z něj zůstane už jen zvyk dokonalého mytí rukou

Držíme palce, přejeme pevné nervy a hlavně zdraví

Milan „Náča“ Rychlý

Náčelník ČTU