Administrativa tábora

V této sekci naleznete informace určené pořadatelům táborů.

Letošní situace je unikátní, pořádání táborů v létě 2020 se intenzivně řeší.
Následující informace jsou obecně platné, dokud nebudeme znát jasné stanovisko nadřízených orgánů, zachováváme standardní postupy i termíny.

LEGISLATIVA:

 

VYÚČTOVÁNÍ:

 • Pokyny k vyúčtování akcí ČTU byly aktualizovány tradičně na březnovém zasedání Nejvyšší rady 28.3.2020, výňatky z nich týkající se táborů ke stažení zde
 • Dotace ČTU je 27 Kč/den/ člen ČTU od dovršení 6 do dovršení 18 let
 • Při odevzdávání vyúčtování Velké radě oblasti ke kontrole se řiďte zvyklostmi vaší oblasti a odevzdejte vyúčtování tábora tak, aby je příslušná zodpovědná osoba mohla zpracovat a včas zaslat na ústředí.

 

KONTROLY NA TÁBORECH:

 • nezapomeňte prosím v den zahájení tábora odeslat SMS zprávu na telefon 737 44 22 55 s názvem pořadatele, adresou tábora a s počtem účastníků, na které je čerpána dotace
 • prosíme informujte ústředí o proběhlých kontrolách ze stran hygieny a MŠMT na ustredi@tabornici.cz , tyto údaje použijeme do statistiky vypracovávané pro MŠMT
 • Letos na kontroly táborů vyrazí náčelník ČTU Milan Rychlý, místonáčelnice a ekonomka ČTU Jana Krtková, místonáčelnice ČTU Lenka Fialková, revizorka ČTU Eva Jirková, poradce ČTU pro ekonomiku Martin Blodig a vedoucí ústředí ČTU Tereza Urbancová, obličeje zde: 

      

Každý z nás bude mít pověření NR a občanský průkaz. 

Připomínáme, že účelem kontrol z ústředí není prudit už tak dost zaměstnané pořadatele táborů, tuto činnost po nás přímo vyžaduje MŠMT jako poskytovatel dotace. Proto také společně vyplníme oficiální protokol, abychom mohli kontrolní činnost dokumentovat.
Pro nás je to především příležitost vás poznat osobně a sdílet radost a nadšení, ale také možnost poznat Vaše potřeby, případné problémy a zaměřit se na možnosti pomoci s jejich řešením.

 

TIPY PRO VEDENÍ TÁBORŮ

Co je třeba zajistit:

 • povolení k táboření od majitele pozemku

 • povolení orgánu správy ochrany přírody 

 • povolení ke vjezdu na lesní pozemky od vlastníka lesa

 • schválení tábora pořadatelem, pokud jím není přímo váš oddíl

 • ohlášení příslušnému obecnímu úřadu

 • ohlášení orgánu státní správy lesů

 • ohlášení krajské hygienické stanici (v případě tábora s 30ti a více účastníky do 15 let)

 

Lze doporučit

 • péči praktického lékaře  (S novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště

 

Co potřebujete od účastníků tábora?

Zotavovací akce

Jiná podobná akce (do 30ti dětí do 15ti let či kratší než 5 dnů)

 

Co potřebuje vedení tábora 

 • Hlavní vedoucí tábora – Velkou placku

 • Zástupce HVT – plnoletý, oddílovou kvalifikaci

 • zdravotník akce – plnoletý, příslušné vzdělání nebo kvalifikace „zdravotník zotavovacích akcí“

 • hospodář – nemusí být plnoletý, zkušenosti s vedením pokladny akce

 

Při plánování tábora je také třeba zajistit:

 • přiměřené hygienické podmínky

 • bezpečnost dětí při táborových aktivitách (zejména při koupání, bojovkách a nočních hrách, lanových aktivitách, jízdě na lodích, střeleckých aktivitách aj.)

 • povinnou kvalifikaci dozoru při speciálních aktivitách (jízda na lodích, horolezení aj.)

 

Úrazové pojištění

Všichni účastníci tábora jsou úrazově pojištěni.